Regulamin newslettera sklepu DELHAN

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 • Usługa Newsletter udostępniania jest przez firmę DELHAN sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie pod adresem: ul. Budowlanych 5, 64-100 Leszno, NIP 697-238-27-42, Regon 389580332 (dalej "Organizator").
 • W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Organizatora informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas bliżej nieokreślony.
 • Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów sprzedawanych przez Organizatora, nowych dostawach, aktualnych promocjach oraz inne wiadomości dotyczące DELHAN oraz oferowanych przez niego produktów.
 • Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 
 • Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych poprzez stronę internetową www.sklep.delhan.pl

  - podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
  - wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy Dz.U. z 2016 r., poz. 922 o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  - zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  - naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Sukbskrybuj”,
  - kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w wiadomości elektronicznej.

 • Naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
 • Podane przez użytkowników dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką prywatności Usługodawcy dostępną na stronach https://sklep.delhan.pl/polityka-prywatnosci.
 • Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 • Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na odpowiedni link umieszczony w stopce każdego Newslettera.